Bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Khi tham gia mở tài khoản, đăng ký nhận bản tin, liên hệ hay đặt hàng trực tuyến trên daissyfoods.com, Quý khách cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Những thông tin cá nhân trên cần phải chính xác và đầy đủ để chúng tôi có thể trả lời yêu cầu tư vấn, liên hệ xác nhận đơn đặt hàng của Quý khách. Bất cứ sự sai sót hoặc không chính xác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách, và daissyfoods.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tranh chấp phát sinh có liên quan trong trường hợp này.

Quý khách nên tự bảo vệ thông tin bảo mật của mình bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin giao dịch với bên thứ ba, cẩn trọng trong việc đăng nhập, đăng xuất tài khoản để tránh những sự cố rò rỉ thông tin không đáng có.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp sau:

- Liên hệ xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng khi Quý khách đặt hàng

- Cung cấp thông tin sản phẩm, giải đáp các câu hỏi, yêu cầu của Quý khách

- Thông báo tin tức, các chương trình khuyến mãi đến Quý khách khi Quý khách đăng ký nhận bản tin

- Gửi các thông báo về hoạt động của chúng tôi, hỗ trợ và liên lạc với Quý khách khi cần thiết

- Phát hiện và ngăn chặn các hành vi can thiệp hoặc phá hoại tài khoản của Quý khách.

- Khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị daissyfoods.com hủy bỏ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Chính sách của chúng tôi là giữ thông tin cá nhân nhận được từ daissyfoods.com bí mật tuyệt đối và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của Quý khách trừ những trường hợp sau:

- Thực hiện theo yêu cầu của các các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

- Nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật

- Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập đánh giá phân tích, nghiên cứu thị trường nhằm cải tiến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cho khách hàng. Thông tin cá nhân sẽ được cung cấp cho đối tác nhưng sẽ bị ràng buộc bởi điều khoản về bảo mật rằng đối tác chỉ được phép sử dụng thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Ngoài những trường hợp kể trên, khi cần phải trao đổi thông tin của Quý khách cho bên thứ ba, daissyfoods.com sẽ thông báo trực tiếp với Quý khách và sẽ chỉ thực hiện sau khi Quý khách đồng ý.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Daissy Foods

- Địa chỉ: Số 6 Lô F, khu dân cư Tân Thuận, Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Email: passion@daissyfoods.com

- Điện thoại: 0946 001 684

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Bằng cách liên hệ với ban quản trị của daissyfoods.com theo địa chỉ, điện thoại hay email nói trên, Quý khách có thể kiểm tra, chỉnh sửa, yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân của mình, hay gửi khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị lộ.

Ngoài ra, Quý khách có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc pham vi đã thông báo:

Quý khách có thể phản hồi, khiếu nại với ban quản trị của daissyfoods.com theo địa chỉ, điện thoại hay email nói trên khi thấy có dấu hiệu thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hay phạm vi đã thông báo. 

Khi tiếp nhận phản hồi và khiếu nại, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp xác thực và xử lý kịp thời trong thời gian ngắn nhất có thể.